Str. Crisan, nr. 11
Centrala telefonica: 0258-771.582
E-mail: sanatoriultbc@yahoo.com
Spitalul de Boli Cronice Cimpeni
SPITALUL DE BOLI CRONICE
CIMPENI, ALBA
Str. Crisan, nr. 11
Centrala telefonica: 0258-771.582
E-mail: sanatoriultbc@yahoo.com
 

SPITALUL DE BOLI CRONICE CIMPENI

Descriere

Spitalul de Boli Cronice Cimpeni se afla situat in orasul Cimpeni, str. Crisan, nr. 11, jud. Alba, deservind de mai bine de 60 de ani, pe langa pacientii din toata zona Muntilor Apuseni si pe cei din judetele limitrofe: Sibiu, Cluj, Mures, avand un numar de 87 de paturi (85 de paturi spitalizare continua si 2 paturi spitalizare de zi), iar in cadrul acestuia se asigura ingrijiri medicale si tratament in toata patologia pulmonara.

Atributii

Atributiile Spitalului de Boli Cronice sunt:
a) Asigura asistenta medicala de specialitate pentru populatia arondata
b) Efectueaza consultatii, investigatii si alte ingrijiri medicale atat pentru bolnavii spitalizati cat si pentru cei tratati prin Dispensarul TBC
c) Stabileste corect diagnosticul si conduita terapeutica pentru pacienti
d) Aprovizionarea si distribuirea medicamentelor
e) Aprovizionarea cu materiale de curatenie si dezinfectanti
f) Aprovizionarea in vederea asigurarii unei alimentatii corespunzatoare, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, respectand alocatia de hrana cf.legii
g) Asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incat sa fie prevenita aparitia de infectii nosocomiale
h) Realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de protectiea muncii si paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare
i) Organizeaza, indruma, coordoneaza si raspunde de profilaxia si combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, a bolilor cornice si digestive stabilite de Ministerul Sanatatii
In relatiile contractuale cu Casele de asigurari de sanatate spitalul de boli cronice are urmatoarele obligatii :
j) Sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate
k) sa informeze asiguratii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, despre obligatiile furnizorului de servicii medicale in relatiile contractuale cu Casa de asigurari de sanatate, precum si obligatiile asiguratului
l) Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora
m) Sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre Casa de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi insotita de desfasuratoarele privind activitatile realizate, care cuprind codul numeric personal al asiguratilor care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic
n) Sa raporteze Caselor de asigurari de sanatate si Directiei de sanatate publica datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii de asistenta medicala, potrivit formularelor de raportare stabilite prin Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CANS.
o) Sa completeze corect si la zi formularele tipizate din sistemul informational al Ministerului Sanatatii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate
p) Sa respecte programul de lucru pe care il afiseaza la loc vizibil si sa il comunice Casei de asigurari de sanatate si ASP
r) Sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare
s) Sa afiseze la loc vizibil numele Casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale
t) Sa elibereze actele medicale, in conditiile stabilite de norme
u) Sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat, in conditiile legii

Chestionar Ministerul Sanatatii

Informatii utile