Str. Crisan, nr. 11
Centrala telefonica: 0258-771.582
E-mail: sanatoriultbc@yahoo.com
Spitalul de Boli Cronice Cimpeni
SPITALUL DE BOLI CRONICE
CIMPENI, ALBA
Str. Crisan, nr. 11
Centrala telefonica: 0258-771.582
E-mail: sanatoriultbc@yahoo.com
 

Servicii medicale ambulatoriu

B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE
1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1.1. consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
1.2. consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;
1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei - se aplică de la data intrării în vigoare a art. 220 şi 2621 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
1.4. consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială - se aplică de la data intrării în vigoare a art. 220 şi 2621 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.
1.1.2. Condiţiile acordării se stabilesc prin norme.
1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemoepidemic - include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2000.
1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată.
1.3. Consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei - se detaliază în norme de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 220 şi 2621 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
1.4. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială - se detaliază în norme de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 220 şi 2621 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

Chestionar Ministerul Sanatatii

Informatii utile