Str. Crisan, nr. 11
Centrala telefonica: 0258-771.582
E-mail: sanatoriultbc@yahoo.com
Spitalul de Boli Cronice Cimpeni
SPITALUL DE BOLI CRONICE
CIMPENI, ALBA
Str. Crisan, nr. 11
Centrala telefonica: 0258-771.582
E-mail: sanatoriultbc@yahoo.com
 
Regulament intern al Spitalului de Boli Cronice Cimpeni
Regulament de organizare si functionare a Spitalului de Boli Cronice Cimpeni

Structura organizatorica a Spitalului de Boli Cronice

Conform Ordinului M.S. nr. XI / A / 56393,58815 / CSA / 11340 / 01.11.2010 Spitalul de Boli Cronice Cimpeni are Structura organizatorica:
- 1 SECTIE PNEUMOLOGIE CU 55 PATURI din care 25 paturi pentru TBC
- SECTIE DE BOLI CRONICE CU 30 PATURI
- 2 PATURI SPITALIZARE DE ZI
- LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
- LABORATOR DE BACTERIOLOGIE BK
- LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
- LABORATOR DE EXPLORARI FUNCTIONALE
- COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
- DISPENSAR TBC
- FARMACIE CU CIRCUIT INCHIS
- APARAT FUNCTIONAL

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile:
- pneumologie
- recuperare, medicina fizica si balneologie
- medicina interna
- neurologie (conform Ordin M.S. nr. XI/A/13497/NB/558/14.03.2014)

SECTII CU PATURI

a) Primirea si iesirea bolnavilor se organizeaza unic in spital;
b) Cu exceptia cazurilor de urgenta, internarea bolnavilor se face pe baza biletului de internare emis de Dispensarele TBC unde este arondat bolnavul;
c) Repartizarea bolnavilor in saloane se face avand in vedere gravitatea bolii, cazul, pe grupe de afectiuni si pe grupe de varsta;
d) Bolnavul poate fi transferat dintr-o sectie in alta asigurandu-se locul si documentatia necesara;
e) La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de iesire din spital intocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului care asigura coordonarea activitatii. La externare, biletul de iesire din spital se inmaneaza bolnavului iar foaia de observatie se indosariaza.
f) Bolnavul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce in prealabil a fost instiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Acestea se consemneaza sub semnatura bolnavului si a medicului in F.O.
g) Declararea la organele de stare civila a decedatilor se face in baza Certificatului constatator al decesului intocmit de medicul curant sau medicul de garda.

Asistenta medicala la primire

- Examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor
- Asigurarea primului ajutor si a asistentei medicale de specialitate, pana cand bolnavul ajunge in sectie
- Asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor M.S.
- Imbaierea, dezinfectia, deparazitarea bolnavilor si a efectelor.
- Asigurarea bolnavilor in sectie.
- Tinerea evidentei zilnice a miscarii bolnavilor si comunicarea locurilor libere la dispensarele arondate.

Asistenta medicala in cadrul sectiei

- Repartizarea bolnavilor in saloane, in conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor interioare.
- Asigurarea examinarii medicale complexe si a investigatiilor minime a bolnavilor in ziua internarii.
- Efectuarea in cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului.
- Declararea bolilor profesionale conform normelor in vigoare.
- Asigurarea tratamentului medical complet curativ, preventiv si de recuperare, individualizat si diferentiat in raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiei bolii.
- Asigurarea ziua si noaptea a ingrijirii medicale necesare pe toata durata internarii
- Asigurarea trusei de urgenta conform instructiunilor M.S.
- Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea supravegheata a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavilor
- Asigurarea alimentatiei in concordanta cu diagnosticul
- Desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna, de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii cu familia.
- Transmiterea concluziilor diagnosticului si a indicatiilor terapeutice a bolnavilor externati, medicilor de familie.
- Educatie sanitara bolnavilor si apartinatorilor

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

Are trei sectoare:
a) HEMATOLOGIE
b) BIOCHIMIE
c) BACTERIOLOGIE GENERALA SI COMPARTIMENT BK
Atributii:
- efectueaza analize medicale specifice, la recomandarea medicului
- asigura recipienti sterili pentru recoltare
- receptioneaza produsele sosite pentru examenele de laborator si inregistrarea lor corecta
- redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.

LABORATORUL DE RADIOLOGIE

Efectueaza urmatoarele investigatii:
a) radiografii pulmonare
b) tomografii conventionale
Atributii: - efectueaza examenele radiologice specifice
- inregistreaza filmele si organizeaza in mod corespunzator filmoteca
- asigura masuri pentru prevenirea iradierii bolnavilor si a personalului

FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS

- asigura asistenta cu medicamente pentru bolnavi
Atributii:
- Pastreaza, prepara si elibereaza medicamente
- Depoziteaza produsele conform normelor in vigoare
- Efectueaza controlul calitatii medicamentului
- Prescrierea, prepararea si eliberarea medicamentelor se face conform normelor stabilite de M.S.
- Intocmeste planul de aprovizionare cu medicamente si materiale sanitare care se deruleaza prin farmacie

Art.12. Lista documentelor cu caracter general ce se elaboreaza in cadrul sectiei
- Foaie zilnica de miscare a bolnavilor
- Registru pentru tratamente medicale (pentru urgente si de tratament)
- Cerfificat constatator de deces
- Fisa de declarare a cazului de tuberculoza
- Bilet de trimitere
- Registru de intrare iesire bolnavi
- Bilet de iesire din spital
- Reteta medicala
- Certiticat concediu medical
- Adresa de trimitere la comisia de expertiza
- Foaie de observatie clinica
- Condica de prescriptii medicale
- Bon de cerere transfuzie
- Registru raport de tura
- Registru pentru consum de medicamente
- Registru pentru chemari la urgente
- Rapoarte statistice

Art.13. In cadrul structurii medicale exista urmatoarele relatii functionale:
a) Conducerea spitalului organizeaza, indruma coordoneaza si controleaza activitatea sectiilor cu paturi, laboratoare, farmacie
b) In sectiile cu paturi se interneaza bolnavii, in baza biletelor de trimitere de la dispensarele TBC
c) Laboratorul de analize medicale efecteaza analizele indicate de medic, atat pentru bolnavii internati cat si pentru bolnavii tratati prin dispensar
d) Laboratorul de radiologie efectueaza investigatii specifice activitatii, la recomandarea medicilor din sectii si din dispensar
e) Laboratorul de explorari functionale efectueaza investigatii specifice, la recomandarea medicilor

B. STRUCTURA APARATULUI FUNCTIONAL

Art.14. Aparatul functional are urmatoarea structura:
a) SERVICII SI COMPARTIMENTE FUNCTIONALE
          - FINANCIAR CONTABILITATE
          - R.U.N.O.S
          - ACHIZITII PUBLICE
          - ADMINISTRATIV
b) PERSONAL DE DESERVIRE
c) ATELIERE DE INTRETINERE sI REPARATII INSTALATII sI CLaDIRI
d) BLOC ALIMENTAR
e) SPALATORIE
f) CENTRALa TERMICA
g) GARDEROBA
h) ATELIER CROITORIE
i) SECTOR AUTO
j) SPATII VERZI

Chestionar Ministerul Sanatatii

Informatii utile